Podpora česko-gruzínské spolupráce na úrovni místní správy

Projekt směřuje k posílení kapacit představitelů místní správy v Gruzii, a to formou spolupráce se svými „kolegy“, resp. zástupci místní správy ČR. Projekt realizuje česká nevládní nezisková organizace Agora CE, o.p.s ve spolupráci se Svazem města a obcí ČR (SMO ČR), Asociací gruzínských municipalit (NALA) a gruzínskou nevládní neziskovou organizací Civitas Georgica. V první fázi projektu budou vybrána města pro další spolupráci na české i gruzínské straně. Na české straně se bude jednat zejména o ta města, která disponují příklady dobré praxe a jsou ochotna se podělit o své zkušenosti s kolegy ze zahraničí. V Gruzii bude u vybraných měst a obcí provedena analýza potřeb gruzínských municipalit s cílem obsahově zaměřit další kroky projektu dle potřeb gruzínských municipalit. Zástupci české i gruzínské místní správy se poté potkají na konferenci v Tbilisi, kde budou společně hledat řešení vybraných problémů místní správy v Gruzii. Za českou stranu se konference může zúčastnit až 5 zástupců českých municipalit. Celkově se konference zúčastní cca 40 lidí. Po konferenci bude následovat pracovní návštěva několika vybraných municipalit s cílem získat ještě hlubší vhled do gruzínské reality. Předpokládáme i případný vznik formálních partnerství mezi českými a gruzínskými městy.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Mezinárodní konference v Tbilisi, říjen 2011

Agora CE o.p.s. ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR Vás zvou na Mezinárodní konferenci na téma „Česko-gruzínská spolupráce na místní úrovni“, která proběhne v 11. října v gruzínském Tbilisi. Předpokladem účasti na konferenci je zejména připravenost navázat spolupráci s gruzínskými kolegy. Pobyt českých účastníků v Gruzii bude čtyřdenní a kromě konference a krátkého seznámení s touto nádhernou kavkazskou zemí proběhne i návštěva několika místních municipalit. Cesta, pobyt i účast na konferenci je pro české účastníky zdarma.