Podpora rozvoje spolupráce na místní úrovni v Gruzii

Od července 2008 realizuje Agora CE spolu s Člověkem v tísni, Asociací pro mezinárodní otázky a Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu společný projekt v Gruzii.

Cílem projektu je zkvalitnit práci orgánu místní správy a zapojit občany a zejména mladou generaci do rozhodovacích procesů na místní úrovni.

Agora Central Europe v rámci projektu realizovala v Gruzii studentskou diskusní soutěž pod názvem „Cestou do parlamentu“. Ve spolupráci s gruzínským partnerem, neziskovou organizací Civitas Georgica byli proškoleni studenti z 8 středních škol v debatních a argumentačních technikách a získané znalosti pak studenti testovali v debatních kláních. Celkem byly připraveny 3 debatní kola – 2 na regionální úrovni a 1 národní finálové kolo.

  

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu transformační spolupráce ČR a byl spolufinancován z prostředků National Endownment for Democracy.

V rámci projektu Cestou do parlamentu v Gruzii byla přeložena příručka o debatování do gruzínštiny a ruštiny. Příručky slouží studentům jako pomůcka při nacvičování debatování i při přípravě na soutěž.

   

Zde si můžete stáhnout obě verze příručky:

Gruzínská verze příručky.                  

Ruská verze příručky.