Podpora aktivního občanství a zapojení mládeže do veřejného života v Gruzii

Od března 2011 realizuje Agora CE spolu s organizacemi Člověk v tísni a Transition online projekt s názvem „Podpora aktivního občanství a zapojení mládeže do veřejného života v Gruzii“. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu transformační spolupráce ČR a z dalších zdrojů. Projekt je plánován do října 2012.

Cílem projektu je zvýšit občanské kompetence nastupující gruzínské generace zejména v oblasti komunikace a aktivního občanství a tím podpořit postupné zvyšování jejího vlivu na veřejný život v Gruzii. Všechny tři partnerské organizace pracují ve stejných oblastech Gruzie, zejména v regionech Gurie, Imeretie a Kvemo Kartli. Zároveň se zaměřují i na stejné cílové skupiny (středoškolská mládež, studenti žurnalistiky, učitelé, orgány místní správy a samosprávy), čímž je zajištěn multiplikační efekt projektu.

Agora mimo jiné pokračuje v realizaci úspěšného vzdělávacího programu pro středoškoláky, jehož významnou součástí je soutěž Cestou do parlamentu. Kromě toho připravila ve spolupráci s partnerskou organizací Civitas Georgica pro studenty letní školu demokracie a přispívá také do aktivit svých partnerů (letní škola žurnalistiky, semináře pro místní zastupitele atd.).

Partnerská organizace Člověk v Tísni souběžně pracuje s mládežnickými iniciativami a připravila pro ně semináře a školení a také vlastní minigrantové kolo a podpořila nadějné a zajímavé projekty. Transition online připravila pro studenty středních škol a také pro studenty žurnalistiky semináře o práci s novými mediálními technologiemi.