Rozvoj občanské společnosti a její účasti na veřejném životě v Gruzii

Od ledna 2009 realizuje Agora CE spolu s Člověkem v tísni projekt s názvem „Rozvoj občanské společnosti a její účasti na veřejném životě v Gruzii“. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu transformační spolupráce ČR a z dalších zdrojů.

Cílem projektu je podpora účasti veřejnosti, resp. mladé generace, na rozhodování a vzniku a fungování iniciativ na místní úrovni v Gruzii.

Projekt probíhá v regionu Imeretie a Gurie v západní Gruzii v několika municipalitách. V prvních fází proběhla dotazníková šetření na školách a následně pak a veřejná setkání se studenty na školách, na nichž si sami mladí lidé určili možné rozvojové priority. Všechny aktivity probíhají ve spolupráci s místními radnicemi a jejich cílem je nejen vybrat konkrétní projekty, ale také motivovat mladé lidi k vytváření aktivit či NNO, které by dále mohly s radnicí spolupracovat v oblastech veřejného zájmu.

Partnerská organizace Člověk v tísni souběžně pracuje s mládežnickými iniciativami a připravila pro ně semináře a školení a také vlastní minigrantové kolo a podpořila nadějné a zajímavé projekty.

                       Transition MZV