Budování partnerství na místní úrovni v Srbsku

Projekt „Budování partnerství na místní úrovni v Srbsku“ navázal na přípravnou misi, kterou uskutečnili pracovníci Agory na konci roku 2005.

Postupně byly vybrány místní partnerské organizace (DTI a SMARTkolektiv) a byla získána finannčí podpora pro projekt. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Nadace OSF.

Prvním krokem projektu byl úvodní dvoudenní seminář, ketrý proběhl 10-11. května 2007 a účastnilo se jej 18 zástupců měst a obcí (zástupci z celkem 9 měst), neziskových organizací, vysokých škol atd. Seminář byl velmi úspěšný a po jeho skončení byla 4 srbská města připravena zahájit participační projekt na téma, které aktuálně řešila přímo ve svém městě. Nakonec byla nakonec vybrána města Arilje a Kovačica jako partneři pro realizaci dvou participačních projektů. V Arilje byla stanovena dvě hlavní témata k zapojení veřejnosti: a) život dětí a mládeže ve městě, b) příprava podkladů pro tvorbu územního plánu. V Kovačici byla také stanovena dvě témata, a to a) fungování Občanského asistenčního centra a b) strategický rozvoj města.

Ihned po skončení seminář byla zahájena příprava studijního pobytu srbské delegace v ČR. Hlavně bylo třeba kontaktovat ta česká města, která ve spolupráci s veřejností řešila podobná témata, jako se chystala řešit města Arilje a Kovačice. Cílem studijní návštěvy srbské delegace bylo získat praktické poznatky o zapojování veřejnosti do řešení komunálních problémů, a to zejména v oblasti strategického plánování, ochrany životního prostředí, budování informačního centra, úpravy veřejných prostranství a práce s mládeží.

Součástí studijní cesty byla i další diskuse o jednotlivých fázích projektů v obou městech. Ještě před prázdninami byly v Kovačici a Arilje ustaveny projektové týmy, které začali připravovat jednotlivé etapy projektu. Zejména v průběhu měsíce září a října probíhala v rámci projektových týmů příprava názorových průzkumů.

Ve městě Arilje byly nakonec realizovány dva názorové průzkumy - pro mládež ve městě a pro dospělé členy komunity. V Kovačici byla připravena pouze jedna verze dotazníku, ta ale musela být přeložena do slovenštiny, maďarštiny a rumunštiny, protože v městě žijí početné národnostní menšiny.. V Arilje bylo distribuováno více než 1300 dotazníků (z toho 300 mládeži). Vrátilo se přibližně 60% vyplněných dotazníků. V Kovačici bylo distribuováno téměř 3000 dotazníků, vyplněných se jich vrátilo přibližně 40%. Dotazníky obsahovaly návratku, na kterou mohl každý respondent napsat své kontaktní údaje s tím, že radnice mu pošle pozvánku na veřejné setkání.

Veřejná setkání proběhla v obou městech na začátku prosince a zúčastnilo se jich překvapivě mnoho obyvatel. V Arilje byla připravena dvě veřejná setkání a to pro mládež (účast cca 80 mladých lidí) a pro dospělé členy komunity (okolo 60 účastníků). V Kovačici se veřejného setkání zúčastnilo cca 40 obyvatel města různých národností. Součástí veřejných setkání byly prezenční listiny, na kterých se mohli občané přihlásit k další spolupráci a účasti v pracovních skupinách. Před koncem roku 2006 se obě města přihlásila k dosavadním výstupům projektu a zavázala se, že budou v nastavené spolupráci pokračovat a zahájí činnost pracovních skupin Pracovní skupiny zahájily svoji činnost až v lednu 2007.

Na závěr projektu byl v polovině prosince 2006 připraven závěrečný hodnotící seminář. Jeho cílem bylo představit nejen výsledky samotného projektu, ale hlavně výstupy z monitoringu. Monitoring obou participačních projektů vedla Prof. Snežana Djordjevic, která přednáší politologii a veřejnou správu na univerzitě v Bělehradě. Závěrečného semináře se zúčastnili zástupci 7 srbských měst a dále studenti univerzity a zástupci SKGO. Na konci hodnotícího semináře projevili zástupci několika měst přání zahájit obdobné projekty i ve svých městech.