2010

Studijní cesta „Building Policy Response to Crisis-set Challenges in Ukraine: Utilizing Czech Republic’s  Transitional Experience“

UNDP Ukrajina

V druhé polovině června se konala další ze série studijních cest, které Agora CE pořádala pro UNDP. Studijní cesta pořádaná v tomto případě pro UNDP Ukraine byla již třetí v pořadí a tematicky doplňovala a navazovala na studijní cesty z předchozích let. Hlavním tématem byla opět zkušenost České republiky z období transformace ekonomiky – dopad vládních reforem na životní úroveň obyvatel, strategické plánování jako nástroj pro další reformy a reforma vysokého školství a dopad na trh práce. Studijní cesty se zúčastnilo 12 zástupců z Ukrajiny, z nichž někteří již absolvovali některou ze studijních cest pořádaných v předchozích letech. 

Studijní cesta „Budování schopností arménských úředníků veřejné správy v oblasti environmentálního monitoringu, řízení informací a reportingu“

UNDP  

Tato studijní návštěva proběhla od 23. do 29. října. Hlavním tématem studijní cesty byl národní systém monitorování stavu životního prostředí, správa a využití informací o životním prostředí a výkaznictví v rámci 3 úmluv z Ria de Janeira. Cílem projektu bylo pomoci překonat mezery v institucionální kapacitě Arménie v tomto tématu. Český příklad a zkušenosti by měly v budoucnu přispět k zavedení integrovaného a koordinovaného národního systému informací o životním prostředí, řízení a monitorování v Arménii. Ve spolupráci s odborníky s řady organizací spadajících zejména do rezortu Ministerstva životního prostředí ČR jsme připravili bohatý program, který zahrnoval řadu přednášek a návštěv vybraných institucí a jejich laboratoří.

Studijní cesta gruzínských novinářů a nově zvolených politiků z regionů Gurie a Kvemo Kartli

OSF: East East: Partnership Beyond Borders Program

Gruzínští novináři se v rámci studijní cesty setkali s českým novináři z různých typů médií: televize, rozhlasu, novin. Měli také jedinečnou možnost sledovat přípravu veřejné debaty kandidátů na pražského primátora v komunálních volbách 2010. Společně s gruzínskými politiky se také debaty zúčastnili. Projevili velký zájem a ocenili otevřenost a způsob debaty a v neposlední řadě její organizaci. Byli plni odhodlání a chuti realizovat podobné debaty ve své zemi a podrobit politiky a odborníky přímé konfrontaci.

Studijní cesta "Knowledge Transfer of Czech Experience: Raising Awareness of Georgian Politicians and Medium Level Decision-makers on Decentralization"

UNDP

V prosinci navštívili ČR zástupci gruzínského parlamentu. Agora CE měla za úkol seznámit je s decentralizací státní správy a samosprávy. Byli to zatím nejvyšší představitelé, pro něž jsme zajišťovali studijní cestu. Jejich návštěva měla určitá specifika, s nimiž jsme se museli vyrovnat. Delegace byla přijata Výborem pro zahraniční záležitosti Paralamnetu ČR vedeným S. Polčákem. Následně také zástupci výboru navštívili Gruzii. Delegace dále navštívila krajskou i městskou úroveň státní správy a samosprávy a získala komplexní přehled o decentralizaci na všech úrovních.