2012

Posilování kapacit státních institucí pro efektivní tvorbu a implementaci veřejných politik v Uzbekistánu

UNDP Uzbekistán