Starší studijní cesty

V roce 2006 se uskutečnila studijní cesta delegace srbských starostů a představitelů nevládních neziskových organizací, podpořená OSF Praha, a dále studijní cesta účastníků z Albánie (členové zastupitelstva města Elbasan, plně hrazená městskou správou). V roce 2007 proběhla studijní cesta delegace z Bosny a Hercegoviny (podpořená OSF Praha).