Praktická stáž z Gruzie

Projekt praktické stáže, který byl podpořen v rámci programu Mládež v akci (ČNA), se uskutečnil ve dnech 17. - 28. března v Praze. Účastníci stáže (kolega a kolegyně) přijeli z gruzínské organizace International Association Civitas Georgica.

Cílem praktické stáže partnerské organizace z Gruzie bylo předat zkušenosti, které sdružení Agora CE získalo v oblasti práce s mládeží. Agora CE má dlouholeté zkušenosti při organizování studentských debat, konkrétně v projektu „Cestou do parlamentu“, kterých se kolegové z Gruzie osobně zúčastnili a zapojili se do organizace Krajského kola soutěže v Ústí nad Labem.

Dále se seznámili s metodami práce v oblasti participace mládeže, které jim byly představeny na semináři o participaci a následujícím workshopu. Zároveň navštívili městskou část Prahy 12, která spolupracovala s Agora CE na projektu zapojování mládeže a shlédli výsledky tohoto projektu.

V rámci praktické stáže byly gruzínským kolegům rovněž představeny metody pořádání veřejných debat, které Agora CE organizuje více než 5 let.

Díky širokému spektru projektů, které byli stážistům předvedeny a podrobně s nimi probrány, měli účastníci stáže možnost uvážit, které projekty či metody budou vhodné pro práci s mládeží v Gruzii. Jako nejlépe přenositelný projekt vybrali projekt „Cestou do parlamentu“ - studentskou debatní soutěž. Po konzultaci s vedením Civitas Georgia a schválení navrhovaného projektu začali účastníci ve spolupráci s Agora CE připravovat detailní návrh projektu „Cestou do parlamentu“ v Gruzii a vypracovali jeho popis.