Creative Cities - Kreativní města (realizace 2010)

Na projektu Kreativních měst jsme spolupracovali s Britskou radou ČR . Kreativní města je mezinárodní projekt vytvořený a organizovaný organizací British Council, který podporuje sdílení zkušeností mezi patnácti evropskými státy v oblasti kreativity, podnikání a inovací a jejich vlivu na zlepšení života lidí ve městech. V rámci kreativních měst jsme využili a získali praxi při využití několika kreativních plánovacích technik. Jednou je tzv. Hra na budoucí město - Future City Game a druhou je tzv. Pekárna nápadů - Urban Ideas Bakery.

Jako jediní v ČR jsme vedli tzv. Pekárnu nápadů v Plzni - třídenní mezinárodní workshop se zaměřením na zlepšení podoby města. Cílem bylo nejen vygenerovat originální nápady na nová lepší řešení pro život v Plzni, ale také přinést městu kandidujícímu na titul Evropské město kultury srovnávací výhodu v tomto náročném klání. Plzeň se nakonec opravdu Evropským hlavním městem kultury stane v roce 2014.