FarmPath - cesta k regionální udržitelnosti zemědělství (realizace 2013)

Pro Českou zemědělskou univerzitu jsme v Plzeňském kraji realizovali 5 workshopů, jejichž cílem bylo identifikovat ideální situace budoucího vývoje a kroky nutné k jejímu dosažení v rámci vývoje evropského zemědělství. ZWorkshopy měly podobu skupinové diskuse se stakeholdery, kteří reprezentují široké spektrum lidí se zájmem o venkov a zemědělství. Během prvních 4 diskuzních setkání byly vytvořeny skupinové vize budoucí podoby zemědělství v Plzeňském kraji. Poslední setkání bylo zaměřeno na definici nutných kroků (akčních plánů), které by vedli k naplnění těchto ideálních vizí.

Bližší podrobnosti o projektu jsou dostupné na webu projketu

www.farmpath.eu.