Rádi pro Vás připravíme workshop o využití diskuze ve firemním či korporátním prostředí nebo připravíme a povedeme setkání všech pracovníků nad aktuálním firemním tématem. 


Produkty Firemní Agory:

·         Workshop o využití diskuze ve firemním prostředí

·         Diskuze konkrétních firemních témat v menších týmech – využití debatování v rolích a dalších technik

·         Setkání zaměstnanců, kulaté stoly  apod.

Zahrnují:

·         Přípravu facilitačního plánu v úzké spolupráci s klientem

·         Vedení workshopu/ veřejného setkání/ kulatých stolů (dle počtu osob 1 nebo více moderátorů)

·         Zpracování výstupů a jejich rozbor s klientem