Kreativní průmysly (realizace v roce 2012)

Pro Institut umění, Divadelní ústav (IDU) jsme připravili a realizovali sérii konferencí a diskuzí o národní identitě v umění, celkovém vnímání českého umění v zahraničí coby potenciálu pro možnou podporu českých kreativních odvětví v zahraničí.

Jednotlivá diskuzní setkání byla realizována jako součást projektu IDU s názvem "Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR". Informace o projektu je možné dohledat také na jeho samostatné webové stránce www.kreativnicesko.cz.

Co je České, to je hezké I.

Konference (Fór)um o české identitě v umění: „CO JE ČESKÉ, TO  JE HEZKÉ 1“  se uskutečnilo v pátek 30. března na Nové scéně Národního divadla, Národní 4, Praha 1, od 10.00 do 16.00.
Fórum mělo za cíl přispět k debatě o povaze a smyslu české kultury a základní otázkou bylo, jak a zda vůbec je důležitá česká identita pro stěžejní veřejné kulturní instituce a domácí umělce různých generací.

Kulaté stoly vol 1: Osobitý národní výtvor nebo varianta zahraničních produktů?

První ze série kulatých stolů navázala na Fórum o české identitě v umění: „Co je české, to  je hezké 1“, které se konalo 30. března 2012 na Nové scéně Národního divadla. Cílem setkání bylo otevřít diskuzi o osobitosti českého umění ve vztahu k české národní identitě.

Kulaté stoly vol. 2: Branding českého umění v zahraničí

Druhá série kulatých stolů navázala na červnové setkání v kavárně K4, které se konalo 7. Června 2012 se zaměřením na specifičnost české umělecké tvorby, návaznosti na tradici a diskutovalo se také vnímání současného českého umění v zahraničí. Cílem druhého setkání bylo otevřít diskuzi o pozici současného českého umění na mezinárodní scéně a jejím možném posílení. 

Kulaté stoly vol. 3: Branding českého umění v zahraničí 

Vzhledem k rozsáhlosti tématu a snaze zmapovat současnou pozici českého umění v zahraničí napříč odvětvími se opět diskutovalo o posilování pozice současného českého umění, resp. kulturních a kreativních průmyslů, na mezinárodní scéně. 

Výstupy jednotlivých setkání jsou k dispozici u zadavatele zakázky.