Metropolitní ozvučná deska (realizace v roce 2012)

Pro Magistrát Hlavního města Praha jsme připravili programový koncept prvních čtyr setkání Metropolitní ozvučné desky, která proběhla v roce 2012. Naším úkolem bylo setkání moderovat a vytvořit takové podmínky, aby se mohly do diskuze o jednotlivých tématech zapojit desítky přizvanných odborníků.

Co je Metropolitní ozvučná deska?

Základním smyslem Metropolitní ozvučné desky by mělo být vtáhnout odbornou veřejnost do diskuse o budoucím vývoji Prahy tak, aby zásadní a dlouhodobá rozhodnutí, která přijímají orgány hlavního města Prahy, byla konfrontována s názory zástupců odborné veřejnosti a aby tito zástupci odborné veřejnosti přicházeli s vlastními náměty a nápady k vývoji Prahy," (primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda .)

Právě společné působení významných odborníků a zástupců různých zájmových skupin ve spolupráci s politiky z magistrátu je hlavní myšlenkou vzniku Ozvučné desky,“ (první náměstek primátora Tomáš Hudeček, hlavní iniciátor celého projektu). Taková instituce  je podle většiny účastníků setkání cestou, které přispěje k ochotě širšího spektra lidí pracovat společně či se zabývat otázkami spjatými s budoucím rozvojem města. „Do skupiny by měli být nominováni zástupci různých oborů na dobu dostatečně dlouhou, aby mohli poskytovat k vytvářeným podkladům kvalitní oponenturu,“ doplnil Tomáš Hudeček. Osazenstvo Metropolitní ozvučné desky se tak nejspíš bude obměňovat podobným způsobem jako horní komora Parlamentu – po stanoveném období (které by mělo zahrnovat minimálně čtyři setkání, tedy jeden kalendářní rok) dojde k obměně třetiny členů.

Účastníci se v této souvislosti shodli, že Metropolitní ozvučná deska by měla být primárně zaměřena na poskytování zpětné vazby politikům. Otevřenost radnice vůči kritickým názorům odborníků je podle účastníků setkání zásadní krok k obnovení důvěry v pražskou politiku.  I proto by platforma Ozvučné desky také měla působit v přesahu směrem k širší veřejnosti.

Další informace najdete na stránkách Metropolitní ozvučné desky.