YURA - Future Laboratory (realizace 2011)

Agora CE se v roce 2011 podílela na přípravě a vedení 3 workshopů „Future Laboratory“ v Ústeckém kraji. 

Workshopy jsou jednou z aktivit mezinárodního projektu Developing transnational transversal youth strategies in regions with migration – YURA. Cílem projektu bylo pomoci řešení demografických změn, podpora oborů odpovídajích místní potřebě a omezení migrace
z regionu.

Workshopy pro středoškolské studenty pomohly analyzovat, které problémy považují mladí v regionu, kde žijí a studují za nejdůležitější a kvůli kterým by zvažovali svůj případný odchod z regionu. Během několika hodin tak zhruba 40ti členná skupina studentů nejvyšších ročníků možnost debatovala o problémech a jejich možných řešeních. Získané informace spolu s dalšími výstupy analýz realizovaných v jednotlivých fázích projektu pak poslouží při přípravě strategií, které by měly navrhnout komplexní řešení omezující odchod lidí z regionu.Více o výsledcích celého projektu je možné najít na stránkách www.yura-project.eu/.