Semináře a konference

Agora CE pravidelně připravuje semináře a výukové programy zaměřené na volené i jmenované představitele veřejné správy, pracovníky neziskových organizací, studenty a další.

O své zkušenosti a postřehy se také dělíme prostřednictvím našich publikací. Většina z nich je k dispozici
v tištěné i elektronické podobě a některé jsou přímo distribuovány cílovým skupinám.

Pravidelně připravujeme velké mezinárodní konference o občanské participaci a příbuzných tématech.

V květnu 2009 proběhla konference Rozrůstání měst - Řešení nebo problém?.

V dubnu 2010 se konala konference Rozvoj měst - společně a udržitelně.

Mezi naše hlavní aktivity v rámci předávání zkušeností patří:

  • organizace seminářů a školení o občanské participaci, partnerství a zapojování občanů rozhodovacích procesů
  • příprava mezinárodních konferencí o občanské participaci
  • za pomoci zahraničních expertů připravujeme kurzy o moderování veřejných debata a komunikaci
  • vydávání příruček, brožur a manuálů o tématech, kterými se zabýváme

O své zkušenosti se dělíme i v zahraničí. Agora CE často pořádá interaktivní semináře přímo v zahraničí a nebo připravujeme krátká školení o participaci v ČR pro zahraniční partnery u nás (často spojené
s návštěvami českých měst a diskusí s místními politiky). 

Vedle toho se odborníci Agory CE účastní i velkého množství zahraničních konferencí např. v Polsku, Estonsku, Srbsku, Ukrajině.