BELÁRIE -Veřejné setkání k bývalé zahrádkářské kolonii

Belárie - veřejné setkání

Dne 12.6.2013 proběhlo od 18h v ZŠ Mráčkova setkání s občany k dalšímu osudu bývalé zahrádkářské kolonie Belárie. Setkání se zúčastnilo 90 místních občanů. Vyvolal ho vlastník pozemku, společnost Metrostav Development, na popud radnice městské části Prahy 12. Rada a zastupitelstvo městské části dlouhodobě zaujímá stanovisko, že Belárie má zůstat nezastavěná. Nové vedení Metrostav Development seznámilo radnici s novou studií zástavby ve třech variantách, v nichž navrhuje zástavbu zhruba poloviny území bývalé zahrádkářské kolonie rodinnými, bytovými či řadovými domy a druhou polovinu upravuje na veřejný park.

Městská část navrhla vlastníkovi, ať projedná s veřejností, zda by souhlasila s některou z navržených variant zástavby. Vlastník byl ochoten jak diskutovat s veřejností, tak se zavázat k dodržení té varianty zástavby, kterou si lidé zvolí, smluvně.

Na bouřlivém jednání nakonec k představení studií nedošlo. Přítomní občané se jednomyslně vyslovili proti jakékoli zástavbě, přejí si zachovat (vrátit) zahrádkářskou kolonii či vybudovat park. Městská část zastoupená zástupkyní starosty Ing. Hanou Jandovou jasně vyjádřila, že vždy stála proti zástavbě a na svém postoji nic nezmění, neboť se může nyní opřít i o hlas veřejnosti.

Vlastník vzal hlas veřejnosti i postoje radnice na vědomí  a bude uvažovat o dalších možnostech, jak s pozemkem naložit.

Zápis z jednání bude dostupný ve scanu a přepisu

Vaše připomínky, podněty či návrhy zasílejte na emailovou adresu:  


Vážení občané,

zde naleznete zápis z veřejného setkání k Belárii.

Přistoupili jsme k němu jako k náhradní variantě poté, co se občané rozhodli pro podobu plenárního diskuze. Pokusili jsme se sepsat všechny otázky, námitky  a připomínky v průběhu této diskuze.

Námi navrhovaná metoda kulatých stolů byla plánována zejména z důvodu potřeby získat zpětnou vazbu od maximálního počtu účastníků. Neradi bychom, aby názory kohokoli zapadly.

Bohužel se nám nepodařilo získat zatím ani záznam zvuku či obrazu od lidí, kteří si setkání natáčeli. Jakmile se nám ozvou, obojí na web umístíme.

Zápis jsem se snažila upravit tak, aby co nejlépe odpovídal skutečnosti. Ráda bych se omluvila za případné nepřesnosti.

Pokud si přejete upravit text zápisu tak, aby více odpovídal Vašemu vyjádření, prosím pošlete ho mailem na výše zmíněnou emailovou adresu a my jej do tří dnů do zápisu zapracujeme.

A jen pro úplnost – závěry ve formě otázek občanů a vyjádření jejich zásadního nesouhlasu s výstavbou dnes předáváme městské části.  K nahlédnutí zde

S přáním hodně štěstí při řešení dalšího osudu Belárie

Ivana Bursíková,

ředitelka Agora CE o.p.s.