Aktualizace strategického plánu rozvoje statutárního města Liberec

Aktualizace strategického plánu rozvoje statutárního města Liberec si klade za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o procesu strategického plánování rozvoje města a zároveň nabídnout občanům města a dalším klíčovým aktérům možnost zapojit se do přípravy nové Strategie rozvoje města. Připravený postup komunikace tak jednoduše říká, jak budou veřejnost a další klíčoví aktéři informováni o probíhající přípravě nové strategie rozvoje města a jakým způsobem se do tohoto procesu mohou zapojit. Smyslem procesu „Aktualizace Strategie rozvoje města“ je, aby veřejnost porozuměla důvodům, činnostem a výsledkům, kterých bylo díky dlouhodobému plánování dosaženo.

Aktuality, podrobnosti o celém procesu, jednotlivých aktivitách a jejich výsledcích najdete na webu města Liberec