Komenského náměstí

Městská část Praha 3 připravuje rekonstrukci Komenského náměstí. Pro tento účel nechala zhotovit tři architektonické studie, které navrhují, jak by území mohlo v budoucnu vypadat. Občané dostali možnost ovlivnit budoucí vzhled tohoto území a poskytnout jak městské části, tak samotným architektům zpětnou vazbu ke způsobu, jakým by měla být budoucí podoba území pojata.

Prostřednictvím krátké ankety občané hodnotili studie na základě jejich předchozí veřejné prezentace. Studie byly představeny hned trojím způsobem. Obyvatelé se mohli s jednotlivými návrhy seznámit jednak na venkovní výstavě umístěné po celou dobu dotazování přímo v prostoru náměstí, mohli si je prohlédnout na internetových stránkách městské části a mohli se účastnit veřejného setkání, na kterém studie představovali samotní tvůrci.

Zpráva z veřejného setkání pdf zde (pracovní veze).

Zprávaz anketního šetřenípdf zde.