Pražský veřejný prostor aneb "Praha pro lidi"

Po loňském úspěšném pilotním testování projektu Praha pro lidi pokračujeme v dalších setkáních s tématem veřejného prostoru v Praze.

Pro Útvar rozvoje města (ÚRM) realizujeme v roce 2013 další setkání s veřejností, která mají sloužit k lepšímu pochopení jednotlivých pražských lokalit coby veřejného prostor. Občané na těchto setkáních mohou definovat své požadavky či návrhy vůči danému prostoru, se kterými bude dál pracovat ja ÚRM, tak Magistrát Hl. města Prahy.

V první polovině roku jsme pracovali v lokalitách Karlovo náměstí a pomohli jsme vést jednání ohledně prostoru kolem stanice metra Hloubětín (bývalé Vetiškovo náměstí).

Karlovo náměstí

Od 26. do 29. května proběhlo na Karlově náměstí několik provázaných aktivit, jejichž cílem bylo získat podněty o potřebných změnách prostoru od jeho „uživatelů“. Rámcově proběhly tři aktivity. Anketní šetření, tvorba pocitových map a veřejné setkání. Kombinace těchto aktivit byla naplánována tak, aby umožnila zasáhnout různé typy uživatelů tohoto prostoru. Cílovou skupinou byli „uživatelé“ daného území.

Účelem realizovaných aktivit bylo umožnit veřejnosti vstoupit do přípravy Studie základních úprav Karlova náměstí, kterou připravuje Kancelář veřejného prostoru Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Studie by měla stanovit zadání pro práce, které mají v nejbližší době řešit alespoň základní úpravy nejkritičtějších nedostatků prostoru Karlova náměstí.

Zprávu k této lokalitě je možné stáhnout pdf zde.

Využití prostoru u výstupů z metra Hloubětín a prostoru bývalého Vetiškova náměstí

Dne 27. května proběhlo během festivalu Street for Art na Černém Mostě setkání, které se zaměřilo na diskuzi o možné budoucí podobě a využití prostoru u výstupů z metra Hloubětín a prostoru bývalého Vetiškova náměstí. Naší snahou bylo vytvořit návrh takových aktivit, které povedou ke zlepšení podmínek pro využívání Vetiškova náměstí a do kterých se zapojí nebo je iniciují samotní účastníci setkání.

návrhy na to, co by mohlo být realizováno najdete souhrnně zpracováno pdf zde.


Další vývoj v jednotlivých lokalitách, aktuality v roce 2013 je možné nalézt na samostatné internetové stránce www.prahaprolidi.cz.