Dobrá radnice

Program "Dobrá radnice" směřuje k dobré vládě (good governance) v obcích a municipalitách ČR i dalších zemí. Spojují se v něm všechny aktivity Agora CE - projekty založené na principu learning by doing, semináře pro zastupitele i úředníky, metodiky komunikace s veřejností a další. 

Cílem projektu je prosadit participativní metody na všech úrovních státní správy a samosprávy alespoň ve formě doporučené metodiky.

Obcím, které se účastní, nabízíme dlouhodobou podporu při komunikaci s veřejností.

Informační leták k programu dobraradnice.jpg

Bližší informace k možnostem objednání si naší podpory či služeb prosím kontaktujte:

RNDr. Ivana Bursíková

603 170 974

ivana.bursikova@agora-ce.cz