Volby přede mnou, volby za mnou – jak úspěšně komunikovat s veřejností?

Na podzim tohoto roku proběhnou po čtyřech letech další komunální volby, které vynesou do vedení měst a obcí nové či staronové zástupce. V posledních letech začíná být velmi akcentováno téma prohlubování dialogu mezi vedením obcí a jejich občany. Ti již nechtějí po čas volebního období pouze přihlížet, ale chtějí se stát aktivními hybateli věcí v místě svého bydliště. Pokud vedení radnic nereflektuje tuto potřebu svých obyvatel a zastává postoj „nerušit, vládneme“, zákonitě přichází reprezentace o politické body. Pokud naopak radnice své obyvatele správně zapojí do některých rozhodovacích procesů, přináší tento stav prospěch oběma stranám.

 Ve spolupráci s organizací hnutím STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ budeme pořádat seminář, který se bude věnovat komunikaci s veřejností. Přihlašovat se můžete zde po kliknutí na obrázek

Program:

 

9:30 Zahájení, úvodní slovo - Mgr. Helena Langšádlová, poslankyně PS PČR, Mgr. Jan Farský, poslanec PS PČR

9:40 Participativní rozpočet a zapojení občanů v Mnichovicích - Mgr. Petra Pecková, starostka města Mnichovice

10:30 Koordinátor participace jako duše úřadu - Bc. Jakub Nekolný, starosta města Český Brod, Petra Ištvániková, koordinátorka MA21

11:20 Zapojení místních občanů do přípravy a tvorby Strategického plánu rozvoje města - Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta města Mnichovo Hradiště

 12:15 Vedení občanského dialogu v Rakousku - Franz Neunteufl, Zájmové zastoupení obecně prospěšných organizací IGO, Rakousko

 13:00 Oběd

 13:40 PARARELNÍ Workshopy

  • Simulace zastupitelstva jako způsob zapojení mladých do života obce - Mgr. Tomáš Bazala, AGORA CE, o.p.s.
  • articipativní rozpočtování - Mgr. Vojtěch Černý, AGORA CE, o.p.s.

 14:40 Zakončení

 Seminář bude simultánně tlumočen ČJ - AJ

 Přijďte diskutovat ke kulatému stolu, načerpejte inspiraci a seznamte se příklady dobré praxe z českých měst a pořadatelské organizace AGORA CE o.p.s.

Program probíhá ve spolupráci s:
       

Program vznikl za finanční podpory:


Disclaimer: Odpovědnost za informace a názory uvedené na této konferenci spočívají výhradně na straně autorů.