Občan a radnice – konflikt nebo partnerství?

Konflikt nebo partnerství?

České radnice a obecní úřady často stojí před dilematem, zda do své práce více zapojit či nezapojit občany. Pokud se rozhodnou, že ano, nastává další problém, jak a do jakých oblastí. 

Obecně prospěšná společnost Agora CE se proto rozhodla uspořádat konferenci o zapojování a práci s veřejností s názvem Občan a radnice – konflikt nebo partnerství?, která se konala 13.května v nově zrekonstruovaném Národním technickém muzeu pod záštitou ministra pro místní rozvoj Ing. Kamila Jankovského. 

Konference byla připravena ve spolupráci s norskými partnery, protože právě Norsko je zemí, kde mají zastupitelé se spoluprací s veřejností velmi dobré zkušenosti, které mohou inspirovat také představitele českých samospráv. 

Cílem konference tak bylo představit příklady dobré praxe z Norska i z České republiky a jejich prostřednictvím nabídnout městům a obcím perspektivu spolupráce s občany.

Program konference

Závěry konference

Velkým plusem pro účastníky konference byla možnost zapojit se do další etapy projektu a získat finanční podporu na realizaci vlastního projektu ve městě či obci. Po ukončení konference byla na základě předložených projektů vybrána 3 města: Nymburk, Třebíč a Zlín. Mimo příležitost realizovat projekt také jejich zástupci absolvovali studijní cestu do Norska a seminář zaměřený na participační metody a dovednosti.

Celý projekt je finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanizmu.