Řešení problémů diskusí

Rádi pro Vás připravíme seminář a po dohodě jej přizpůsobíme potřebám Vaší firmy.

Interaktivní půldenní či denní seminář je určen všem zájemcům o zlepšení diskusních dovedností. Je vhodný pro pracovní kolektivy jako druh teambuildingové aktivity či řešení sporu. Může napomoci vyřešit různé problémy pracovního kolektivu tím, že se o nich bude strukturovaně, otevřeně a jasně hovořit.

Seminář reaguje na základní otázky komunikace:

 • Je prostředkem k vyjasnění si vlastních názorů
 • Napomáhá nalezení konsensu
 • Je pro účastníky zábavný, je to hravá forma diskuse
 • Rozvíjí schopnost kolektivu spolupracovat
 • Slouží k rozvoji osobnosti
 • Dává vyniknout lidem, u nichž bychom to nečekali

Úvodní část obsahuje informace o historii tohoto formátu diskusí a o jejich uplatnění v ČR (o studentské diskusní soutěži Cestou do parlamentu s videoukázkami).

Hlavní část je věnována praktickým otázkám – diskutéři se dozví, jak správně reagovat na protivníky, jak argumentovat a jak řadit argumenty, jak přemýšlet o argumentech soupeře a jak soupeři naslouchat.

V další části si diskutující vyzkouší nanečisto jednu či dvě debaty na lehčích tématech.Jakmile si osvojí základní pravidla diskuse, mohou přejít k vlastním diskusním kláním.

Témata diskusí je vhodné definovat ve spolupráci se zadavatelem tak, aby odpovídala jeho potřebám.

Závěr je věnován zpětné vazbě.

Technické podmínky

Diskuse probíhá mezi dvěma stranami (podobně jako mezi pravicí a levicí v parlamentu). Je třeba postavit dva týmy o nejméně pěti, nejvíce deseti či maximálně patnácti účastnících. Pokud je účastníků málo, debata vázne. Při velkém počtu se zase nedostanou všichni ke slovu.

Pokud je účastníků opravdu hodně, je možné sestavit více týmů a uspořádat skutečnou diskusní soutěž. Ta je nejen velmi zábavná, ale i skutečně přínosná jak pro fungování kolektivu, tak pro rozvoj diskusních schopností jednotlivých účastníků, protože ze sebe v soutěži vydají maximum.

Ideálním prostředím pro debatu je zvukově od okolí dostatečně izolovaný prostor, aby diskutující nebyli rušeni hlukem zvenčí. Uprostřed prostoru proti sobě postavíme dvě řady židlí či křesílek pro diskutéry. Je vhodné mít určité zázemí – prostor, kde se jednotlivé týmy mohou radit o strategii a argumentaci.Pokud je diskutujících velký počet, může mít moderátor mikrofon. Ostatní účastníci mohou přihlížet, nesmí ale do debaty zasahovat. Výkony debatujících posuzuje porota zvolená z řad účastníků či vybraná jiným způsobem. Posuzuje argumentaci, vystupování a týmovou spolupráci.

Obsah:

 1. Úvod - historie a současné formy parlamentních debat
 2. Hlavní dovednosti diskutéra
 3. Vysvětlení pravidel diskuse
 4. Diskuse na zkoušku
 5. Diskusní parlamentní klání dvou týmů
 6. Hodnocení, závěr

Ukázku z finále diskusní soutěže Studentská Agora z roku. 2010 je možné shlédnout zde.